:: ดร. สุวรรณ ::

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 viewing) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
Go to bottom รายการถูกบันทึก: 0
หัวข้อ : การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
#224
การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี, 1 เดือน ก่อน กรรม: 0  
เรียน ดร.สุวรรณ
อยากทราบว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ทราบว่ามีหนังสือสั่งการ/ระเบียบหรือไม่ และเวลาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต้องอ้างระเบียบหรือหนังสือสั่งการอย่างไร จึงจะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

1. นายกอบต.
2. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ (ผอ.โรงเรียน/ครู โรงเรียนในพื้นที่)
3. ผู้ทรงคุณวุฒในท้องถิ่น (จำเป็นหรือไม่ต้องให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือก) จำนวน 2 คน
4. ผู้แทนชุมชน (ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น) จำนวน 4 คน
5. หัวหน้าส่วนการ/ผอ.กองการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

***บุคคลดังกล่าวค้นหาจากอินเตอร์เน็ตหัวข้อรูปแบบและแนวทางการบริหารการศึกษาค่ะ***

ขอบคุณค่ะ
แนบไฟล์
ชื่อไฟล์แนบ________________________________________________________________________________________________1.doc
ขนาดไฟล์แนบ65536
_FB_QMESSAGE_NOTE
ฉวีวรรณ (สมาชิก)
น้องใหม่ แรกเกิด
กระทู้: 2
graphgraph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
   
#227
Re:การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี, 1 เดือน ก่อน กรรม: 5  
ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ อปท.

ดังนั้น อปท.สามารถแต่งตั้งใครเป็นก็ได้ ขึ้นอยู่กับ อปท.ว่าจะแต่งตั้งใครแล้วจะช่วยให้การจัดการศึกษาของ อปท.มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

เช่น นายกหรือรองนายกด้านการศึกษาเป็นประธาน ผู้แทนชุมชนหรือหมู่บ้านๆละ 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง(เช่นผอ.กองแผนและงบประมาณ ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง เป็นต้น) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผอ.กองการศึกษาเป็นเลขานุการ

เวลาออกคำสั่งแต่งตั้งให้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง (ผมเคยตอบไปแล้วใน drsuwan.com ลองหรดูนะครับ)

ดังนั้น อปท.จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้ ก็สามารถทำได้ แต่ควรพิจารณาว่าถ้าแต่งตั้งแบบนี้แล้วจะ ทำให้เราทำงานง่ายขึ้น หรือจะทำให้เกิดปัญหา

1. นายกอบต.
2. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ (ผอ.โรงเรียน/ครู โรงเรียนในพื้นที่) ควรมี 1 คนก็พอ หากเป็นกันทุกโรงเรียนจะมาแย่งเงินไปหมด การศึกษาไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะในระบบเท่านั้น การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยก็มี
3. ผู้ทรงคุณวุฒในท้องถิ่น (อาจให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือก) จำนวน 2 คน
4. ผู้แทนชุมชน (ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น ควรมีตัวแทนมาจากทุกชุมชน/หมู่บ้าน) จำนวน 4 คน
5. หัวหน้าส่วนการ/ผอ.กองการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
_FB_QMESSAGE_NOTE
suwanpintanon (ผู้ดูแลระบบ)
จ้าวยุทธจักร
กระทู้: 474
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
   
Go to top
Copyright © 2009 :: www.drsuwan.com ::. All Rights Reserved.