:: ดร. สุวรรณ ::

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
การใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ศพด. (1 viewing) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
Go to bottom รายการถูกบันทึก: 0
หัวข้อ : การใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ศพด.
#3914
การใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ศพด. 7 เดือน, 1 สัปดาห์ ก่อน กรรม: 0  
ในแต่ละปีงบประมาณ อบต. ได้จัดสรรเงินค่าต่างๆ ให้กับ ศพด.
เช่น 1. ค่าอาหาร 2. ค่าจ้างเหมารถบริการรับ-ส่งนักเรียน 3. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมครู 4. ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ ฯลฯ
แต่หลังจากมีการเบิกจ่ายไปแล้วคนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม และได้ประมาณคาดการค่าใช้จ่ายของเดือนกันยายนแล้ว ปรากฏว่ามีเงินคงเหลือจากการบริหารจัดการอยู่จำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีเงินจากการขายซอง(ขายแบบ)โครงการอื่นๆ และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งถือว่าเป็นเงินรายได้ของศูนย์ ขอเรียนถามว่า 1. เงินคงเหลือจากการใช้จ่ายโครงการต่างๆ (ประมาณการค่าใช้จ่ายถึงส้ินเดือนกันยายนแล้ว) สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เนื่องจากมีโครงการที่ อบต.ไม่สนับสนุนเงินให้ แต่มีในแผน 3 ปี ศพด. และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ศพด.
2. เงินจากการขายซองและดอกเบี้ย สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่
จากคำถาม 1 และ2 ดูระเบียบตัวไหนได้ค่ะ อ้างกฎหมายข้อใด
_FB_QMESSAGE_NOTE
pivara (สมาชิก)
น้องใหม่ แรกเกิด
กระทู้: 1
graphgraph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
   
Go to top
Copyright © 2009 :: www.drsuwan.com ::. All Rights Reserved.